Eesti English Русский
Otsi

Saue valla meistrivõistlused Discgolfis Saue linna etapp

«
»


Saue valla 2019.a. meistrivõistlused discgolfis
 
 JUHEND
1. Eesmärk
Selgitada välja Saue valla parimad discgolfi mängijad.
2. Aeg ja koht
Meistrivõistlused koosnevad kolmest etapist:
1 etapp – 8 mai 2019, Kernu DG park
2 etapp – 16 mai 2019, Ääsmäe DG rada
3 etapp – 23 mai 2019, Saue linna DG rada
Võistluste algusajaks etappidel on kell 19.00.
4. Võistlusklassid:
Naised (absoluut)
Noored: M/N16 (2003 ja hiljem sündinud),
M (absoluut), M40 (1979 ja varem sündinud)
Osaleda saab maksimaalselt 60 võistlejat.
5. Võistlustingimused ja korraldus
Võistlused on individuaalsed ja toimuvad Eesti Discgolfiliidu poolt heakskiidetud võistlussüsteemis - PDGA reeglite järgi:
Kasutatakse elektroonilist Metrix märkesüsteemi onlines.
Kolme etapi tulemused liidetakse ja paremusjärjestuse määrab visete arv.  Võidab see, kellel on kõige vähem tehtud viskeid. Valla Meistrivõistluste paremusjärjestuse väljaselgitamine toimub kõigil kolmel etapil osalenute vahel.
6. Rada
Mängitakse Saue valla kolmel rajal: Kernu DG park 2x12 korvi, Ääsmäe DG rada 2 ringi x 18 korvi, Saue DG rada 2x14 korvi.
7. Registreerimine ja osalustasu
Osaleja registreerib end meistrivõistlustele, tehes kaasa soovitavalt kõik kolm etappi. Üksikuid etappidel on võimalik kaasa teha vabade kohtade olemasolul. Eelregistreerimine võistlustele toimub veebipõhiselt, aadress : https://discgolfmetrix.com/
Osalustasu igal võistlejale on 2 eurot etapp, millest 1 euro läheb HIO fondi.
8.  Autasustamine
Autasustamine toimub peale kolmandat ehk Saue linna etappi. Iga võistlusklassi kolme paremat sportlast autasustatakse meistrivõistluste medaliga.
9. Vaidluste lahendamine
Võistluste peakohtunikul on õigus vajaduse korral muuta võistlusjuhendit, teavitades sellest
koheselt võistlejaid. Proteste ja kaebusi, mis võivad mõjutada võistlustulemusi, võtab võistluste peakohtunik või peakorraldaja vastu kirjalikult 30 minuti jooksul pärast võistlusala
lõppu. Peakohtuniku otsus on lõplik ja ei ole vaidlustatav.
10. Muu
Iga võistleja vastutab ise enda tervisliku seisundi eest.
Võistluse korraldajad:  Saue Spordikeskus, Saue Discgolfi klubi.
Täpsem info võistluste kohta: Valdis Toomast, +372 50 65 937

Aadress: Nurmesalu 9, Saue linn, Saue vald Harjumaa         Registrikood: 77000039   E-mail: info@sauespordikeskus.ee
Koduleht Elitec'st